Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN

Laman web ini telah dibangunkan oleh Bayer Pharma AG (selepas ini akan dirujuk sebagai BAYER) dan ditadbir oleh pihak yang sama. Kami berhak untuk menghentikan atau membuat pengubahsuaian separa atau lengkap pada laman web ini atau kepada Syarat Am Penggunaan, Terma dan Syarat Am kami, dan kepada Syarat Jualan dan Penghantaran kami. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin membuat perubahan sedemikian mengikut budi bicara kami sendiri dan tanpa pengumuman terlebih dahulu. Oleh itu, kami mesti meminta anda, pada kali seterusnya anda melawat laman web ini, untuk sekali lagi melihat syarat-syarat dan untuk mengambil perhatian sebarang perubahan atau pindaan yang mungkin telah dibuat.

Penyerahan penggunaan dan faedah

Semua butiran, dokumen dan ilustrasi yang diterbitkan di laman web ini adalah hak milik BAYER. Sebarang kebenaran untuk menggunakan perkara yang sama diberikan dengan syarat bahawa nota hak cipta yang berkaitan dipaparkan pada semua salinan, bahawa butiran tersebut hanya digunakan untuk tujuan peribadi, bahawa ia tidak dieksploitasi secara komersial, bahawa butiran tersebut tidak diubah suai dalam apa-apa cara dan bahawa semua ilustrasi yang diperoleh daripada laman web hanya digunakan bersama dengan teks yang disertakan.

Tanda dagangan

Semua nama produk dalam huruf besar atau ditanda dalam beberapa cara lain di laman web ini adalah tanda dagangan BAYER, anak syarikat, sekutu, pemberi lesen atau rakan kongsi usaha samanya. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran atau penyalahgunaan tanda dagangan ini atau bahan lain adalah dilarang secara nyata dan merupakan pelanggaran hak cipta, undang-undang tanda dagangan atau hak harta industri yang lain.

Liabiliti terhad

BAYER telah mengumpulkan maklumat terperinci yang disediakan di laman web ini daripada sumber dalaman dan luaran mengikut pengetahuan dan kepercayaannya yang terbaik, menggunakan usaha yang sewajarnya. Kami berusaha untuk mengembangkan dan mengemas kini rangkaian maklumat ini secara berterusan. Maklumat di laman web ini adalah semata-mata untuk tujuan mengemukakan BAYER serta produk dan perkhidmatannya. Walau bagaimanapun, tiada perwakilan dibuat atau waranti diberikan, sama ada secara nyata atau tersirat, untuk kesempurnaan atau ketepatan maklumat di laman web ini. Sila ambil perhatian bahawa maklumat ini walaupun tepat pada hari ia diterbitkan mungkin bukan lagi terkini. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menyemak sebarang maklumat yang anda perolehi daripada laman web ini sebelum menggunakannya dalam apa jua bentuk. Nasihat yang diberikan di laman web ini tidak mengecualikan anda daripada menjalankan semakan sendiri ke atas nasihat terkini kami - terutamanya lembaran data keselamatan dan spesifikasi teknikal kami - dan pada produk kami, dari sudut pandang kesesuaian mereka untuk proses dan tujuan yang dimaksudkan. Sekiranya anda memerlukan sebarang nasihat atau tunjuk cara mengenai produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi kami secara terus. Pengguna laman web ini mengaku bahawa mereka bersetuju untuk mengakses laman web dan kandungannya atas risiko mereka sendiri. BAYER mahupun pihak ketiga yang terlibat dalam penulisan, pengeluaran atau penghantaran laman web ini tidak boleh dipertanggungjawabkan atas kerosakan atau kecederaan akibat daripada akses atau kesukaran akses atau daripada penggunaan atau kesukaran penggunaan laman web ini atau daripada fakta bahawa anda telah bergantung pada maklumat yang diberikan di laman web ini.

Laman web vendor pihak ketiga /pautan

Laman web ini mengandungi pautan/rujukan ke laman web pihak ketiga. Dengan menyediakan pautan sedemikian, BAYER tidak memberikan persetujuan kepada kandungannya. BAYER juga tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk ketersediaan atau kandungan laman web tersebut atau sebarang liabiliti untuk kerosakan atau kecederaan akibat penggunaan kandungan tersebut, dalam apa jua bentuk. BAYER tidak menawarkan jaminan bahawa halaman dipautkan menyediakan maklumat dengan kualiti yang konsisten. Pautan ke laman web lain disediakan kepada pengguna semata-mata untuk kemudahan. Pengguna mengakses laman web tersebut atas risiko mereka sendiri. Pilihan pautan tidak sepatutnya mengehadkan pengguna dalam apa cara jua kepada halaman yang dipautkan.

Butiran yang diberikan oleh anda sendiri

Pengguna laman web ini bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan dan ketepatan butiran yang dihantar kepada BAYER berserta tidak melanggar aturan mana-mana hak pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam butiran tersebut. Pengguna memberikan persetujuannya untuk BAYER menyimpan butiran tersebut dan menggunakan butiran yang sama untuk tujuan analisis statistik atau untuk sebarang tujuan perniagaan tertentu yang lain, melainkan maklumat itu melibatkan butiran peribadi, melangkaui data induk atau data penggunaan. Secara khususnya, Bayer berhak untuk menggunakan kandungan mesej tersebut, termasuk idea, ciptaan, pelan tindakan, teknik dan kepakaran yang terkandung di dalamnya, untuk sebarang tujuan, seperti pembangunan, pengeluaran dan/atau pemasaran produk atau perkhidmatan dan untuk menghasilkan semula maklumat tersebut dan menyediakannya kepada pihak ketiga tanpa sebarang had.

Undang-undang terpakai

Sebarang tuntutan undang-undang atau tindakan undang-undang bersempena dengan laman web ini atau penggunaannya adalah tertakluk kepada interpretasi undang-undang Malaysia.